Milostivé léto IV: Mimořádná příležitost na odpuštění penále z pojistného a exekučních nákladů v daňových exekucích

Díky Milostivému létu IV mají plátci pojistného jedinečnou šanci zbavit se svých dluhů na penále a exekučních nákladech, čímž mohou výrazně snížit svou finanční zátěž.

Akce navazuje na Milostivé léto I a II, které proběhly v letech 2021 a 2022. Na rozdíl od předchozích akcí se Milostivé léto IV týká pouze dlužného pojistného a penále, které je vymáháno v daňové exekuci. Jedná se o mimořádné a jednorázové opatření, které trvá od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024.


Milostivé léto IV v podmínkách VZP ČR

Kdo může milostivé léto využít:

Milostivé léto IV je určeno výhradně pro fyzické osoby, a to včetně osob podnikajících, jejichž dluh na pojistném a penále je vymáhán v daňové exekuci, která byla nařízena nejpozději do 31. prosince 2023.

Milostivé léto IV se nevztahuje na dluhy právnických osob, dluhy vymáhané soudním exekutorem ani na plátce v insolvenci.

Podmínky pro splnění milostivého léta:

  1. Plátce písemně požádá VZP ČR o odpuštění v období od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024.
  2. Plátce uhradí dlužné pojistné nejpozději do 31. prosince 2024 nebo nejpozději do splatnosti poslední splátky v případě rozložení úhrady dlužného pojistného na splátky.

Rozložení úhrady do splátek:

Ve splátkách lze zaplatit pouze dlužné pojistné, které je ke dni podání žádosti vyšší než 5 000 Kč. Zaplacení dlužného pojistného bude umožněno rozložit do splátek:

  • V případě dlužného pojistného nad 5 000 do 50 000 Kč do 12 měsíčních splátek.
  • V případě dlužného pojistného nad 50 000 Kč do 36 měsíčních splátek.

První splátka musí být uhrazena nejpozději do 31. prosince 2024.


Více informací

Podrobnější informace k Milostivému létu IV budou dostupné na našem webu ke dni účinnosti zákona č. 152/2024 Sb., tj. ke dni 1. července 2024, včetně doporučeného postupu pro podání žádosti a vzoru žádostí.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost zbavit se zbytečného finančního břemene a využijte možnosti Milostivého léta IV.